ordförklaring

Psykometri

När vi håller i ett föremål så överförs informationen till oss via känslor, bilder och tankar. Vi känner alltså i vår egen kropp, vad föremålet, kortet, biljetten mm bär med sig för vibrationer. Man kan få uppleva det förgångna eller nuvarande händelser förknippade med föremålet och dess ägare.
Man kan få fram saker om både dåtid och nutid. Har föremålet haft flera ägare så innehåller det flera personers vibrationer och det kan då bli förvirrade. Man arbetar inte med andevärlden när man gör psykometri.
Det personliga föremålet bär på minnet av ägaren. Föremål som tas från en plats där en viktig händelse inträffat (både negativa och positiva händelser) bär på minnet av vad som har hänt där.

Medium

En person som är öppen för kontakt med andevärlden. Mediet måste bevisa att det går att hålla en kommunikation mellan två olika livsplan. Hon/han måste först ge bevis så att mottagaren kan känna igen vem kommunikatören är innan mediet lämnar budskap från vederbörande kommunikatör.

Clairalience

Clairalience är ett sätt att uppleva andevärlden genom att förnimma lukter som är kopplade till en personen då den levde här hos oss, Några få exempel på dofter kan vara: Blommor, cigarettrök, parfym eller annat.

Clairsentience

Clairsentience betyder att man upplever och känner känslor från andevärlden. Ett medium som utvecklat Clairsentience känner både de fysiska och mentala känslorna som kommunikatören försöker visa hur den hade det när den levde. Vissa känslor kan vara väldigt upprivande för ett medium, men när mediet väl har framfört känslan för klienten så försvinner den.

Aura

Energifält kring människor, djur och blommor och alla levande organismer som vid träning kan synas som färger någon decimeter ut från kroppen. Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma. De här energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss.Du kan också påverka aurans färger med dina tankar.
Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.
Auran har precis som regnbågen sju stycken färger eller lager och varje färg motsvara en viss mänsklig funktion. De här sju färgerna motsvarar i sin tur de sju huvudchakra som sitter i vår kropp längs ryggraden.

Ande, andeväsen

En människa som lämnar jordelivet. Vi alla består av ljus och kärlek, den tar vi med oss när våran kropp dör. Vi lämnar den materiella kroppen och tar med oss energin (ljuset och kärleken) I energin tar vi med oss alla minnen vi har samlat under tiden vi har varit här på jorden. Med denna energien, och minnen kan anden förmedla bilder ord och känslor till mediet som har kontakt.

Medial

Att intuitivt känna på sig saker, få meddelanden från andevärlden och ha förmågan att kunna känna in andras känslor, tankar och energier. Vissa mediala personer är också väldigt duktiga på att hitta och se saker och föremål på andra platser än de befinner sig (fjärrsyn). Vissa är väldigt duktiga på att hitta förlorade föremål. En del mediala människor siar om vad som skall ske i framtiden.

Clairaudience

Clairaudience betyder att man hör meddelanden, röster, ljud från andevärlden. Ett medium som har utvecklat Clairaudience, kan ofta uppfatta kommunikatörens budskap väldigt tydligt.

Clairvoyance

Clairvoyance är då mediet ser både personer och föremål från andevärlden. Vissa Clairvoyanta personer kan förnimma både saknade föremål och få inblickar i framtiden. Ett av de enklaste sätten att arbeta med andevärlden är genom bilder och symboler. Då tolkar mediet de symboler och bilder som andevärlden visar genom att använda sin egen bild och symbol bibliotek som referens.

Chakran

Energicentrum placerade i höjd med svanskotan, naveln, solarplexus, hjärtat, halsen, på pannan, toppen av hjässan och utanför kroppen. Ett enerigcentra är aldrig stilla utan är i rörelse hela tiden. Vi pratar ofta om de 7 chakrarna men i själva verket så finns det tusen tal. Men det är dom 7 som vi kan öppna och stänga med tankens kraft.

Intuition

En medial vägledare använder sig ofta av sin intuition för att läsa och vägleda människor. Det latinska intueor, som ordet intuition kommer från, betyder "uppmärksamt betrakta". Ett medium uppfattar intuitionen som bilder, symboler och känslor etc.